Osiguranje

Poliklinika Polančec je ugovorna ustanova slijedećih zdravstvenih osiguranja: