Djelatnosti

Ginekologija
Dermatologija i venerologija
Nutricionizam
Centar zdrave prehrane

Interna medicina
Interna medicina
Ultrazvuk
Ultrazvuk